อ่านเรื่องราวของเพื่อนๆ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Potjana Suntisuk
ผู้ร่วมปลูกลำดับที่ 02990
เราจะยึดคำสอนของพ่อหลวง

สุดาพร นาดี
ผู้ร่วมปลูกลำดับที่ 02989
ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง ร.9

Salinee Sitthiwongsa
ผู้ร่วมปลูกลำดับที่ 02988
จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนจะไม่ทำให้พอผิดหวัง

กาญจนา อินทร์เหลา
ผู้ร่วมปลูกลำดับที่ 02987
1 2 3 4 5 6 7 8   >>