อ่านเรื่องราวของเพื่อนๆ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

Ean Ratchaburi
ผู้ร่วมปลูกลำดับที่ 02971
จะตั้งใจทำความดีเพื่อพ่อของเราตลอดไป

Pensiri Mekhachamroon
ผู้ร่วมปลูกลำดับที่ 02970
ขยัน อดทน คิดดี ทำดี

Kangfu S. Ok
ผู้ร่วมปลูกลำดับที่ 02969
นัอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เผด็จ ตันสกุล
ผู้ร่วมปลูกลำดับที่ 02968
<<   5 6 7 8 9 10 11 12 13   >>