EN TH
 

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานจ่ายสินค้า ประจำคลังสินค้าหัวหมาก/อยุธยา/มีนบุรี

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของงาน

- สามารถจักการขั้นตอนในการขนย้ายสินค้าและการจัดการขนส่งสินค้าภายในคลังสินค้า
- การจัดการจัดสินค้าเตรียมส่งและตรวจสอบสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับ-การจ่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- สามารถจัดการขั้นตอนในการขนย้ายสินค้าและการจัดการขนส่งสินค้าภายในคลังสินค้า
- การจัดการจัดสินค้าเตรียมส่งและตรวจสอบสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับ-การจ่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

การศึกษา (Education)
- วุฒิ ม.3 (มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี)
- วุฒิ ม.6 (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience)
- ประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 1-2 ปี
- หากมีประสบกาณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกลักษณะพิเศษ (Basic Skills)
- มีความรับผิดชอบ อดทน ตั้งใจในการทำงาน
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- มีใจรักงานบริการ
ท่านยังกรอกประวัติไม่ครบถ้วน
กรุณากรอกประวัติให้ครบถ้วน
ท่านถึงจะสามารถสมัครงานเพื่อร่วมงานกับเราได้
ยิืนยันการส่งใบสมัคร คุณได้สมัครในตำแหน่ง
พนักงานจ่ายสินค้า ประจำคลังสินค้าหัวหมาก/อยุธยา/มีนบุรี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ระบุใน
ใบสมัครงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ
เราได้รับข้อมูลการสมัครงาน
ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน