EN TH
 

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานผสมเครื่องดื่ม ประจำโรงงานอยุธยา/มีนบุรี

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

การศึกษา (Education)
- วุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience)
- จบใหม่หรือมีประสบการณ์ในสายโรงงานผลิตเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษถ้ามี
บุคลิกลักษณะพิเศษ (Basic Skills)
- มีความซื่อสัตย์ขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน
ท่านยังกรอกประวัติไม่ครบถ้วน
กรุณากรอกประวัติให้ครบถ้วน
ท่านถึงจะสามารถสมัครงานเพื่อร่วมงานกับเราได้
ยิืนยันการส่งใบสมัคร คุณได้สมัครในตำแหน่ง
พนักงานผสมเครื่องดื่ม ประจำโรงงานอยุธยา/มีนบุรี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ระบุใน
ใบสมัครงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ
เราได้รับข้อมูลการสมัครงาน
ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน