EN TH
 

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานการผลิต ประจำโรงงานอยุธยา

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

การศึกษา (Education)
- วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ทุกสาขา
บุคลิกลักษณะพิเศษ (Basic Skills)
- สามารถเข้ากะได้
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
ท่านยังกรอกประวัติไม่ครบถ้วน
กรุณากรอกประวัติให้ครบถ้วน
ท่านถึงจะสามารถสมัครงานเพื่อร่วมงานกับเราได้
ยิืนยันการส่งใบสมัคร คุณได้สมัครในตำแหน่ง
พนักงานการผลิต ประจำโรงงานอยุธยา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ระบุใน
ใบสมัครงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ
เราได้รับข้อมูลการสมัครงาน
ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน