EN TH

กิจกรรมเพื่อสังคมทางด้านการกีฬา

ตอบแทนสังคม เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตคนไทย ให้ยั่งยืนยิ่งกว่า

เพราะโอสถสภาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและพัฒนาวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน ปัจจุบันโอสถสภาให้การสนับสนุนโครงการกีฬาในวงการต่างๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมวยสากลสมัครเล่นหรือมวยไทย วงการลูกหนังไทย โดยจัดตั้งสโมสรฟุตบอล โอสถสภา เอ็ม-150 เข้าร่วมการแข่งขันในลีกสูงสุดของวงการฟุตบอลไทย กีฬาเ ทเบิลเทนนิสจักรยาน ยกน้ำหนัก แข่งเรือและสนับสนุนนักกีฬาไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬา โอลิมปิกในโครงการ “พลังใจเพื่อเหรียญทองไทยในโอลิมปิก” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความ ภาคภูมิใจของเราในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำความสำเร็จมาให้คนไทยได้ชื่นชมภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของคนไทย

กิจกรรมเพื่อสังคมทางด้านการศึกษา

ตอบแทนสังคม เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตคนไทย ให้ยั่งยืนยิ่งกว่า

เพราะการศึกษาคือสิ่งสำคัญและเป็นพิื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดระยะ เวลาที่ผ่านมา โอสถสภาได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนการศึกษาในหลายรูปแบบ อาทิ การสร้างโรงเรียนขึ้นในหลายจังหวัด ทั่วประเทศ และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และอีก หนึ่งความภาคภูมิใจของเรา คือการได้มีส่วนร่วมสร้างบุคลากรทางการแพทย์ โดย ได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ทั่วประเทศ ผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ให้กับ สังคมไทยมากกว่า 300 รายตลอด 25 ปีที่ผ่านมา

กิจกรรมเพื่อสังคมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ตอบแทนสังคม เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตคนไทย ให้ยั่งยืนยิ่งกว่า

เพราะธุรกิจของโอสถสภาเราเติบโตมาจากธุรกิจยา จึงเป็นตัวจุดประกายให้เรามุ่งมั่น ที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคนไทย โดยที่ผ่านมา เราได้ให้การสนับสนุนทางด้านการ แพทย์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงพยาบาลจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และจัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจรักษาคนไทยที่ด้อยโอกาสในจุดที่ห่างไกล อีกทั้งให้ คำแนะนำด้านการสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนในชนบท เช่น โครงการฟันเทียม พระราชทานที่โอสถสภามอบให้แก่ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 1,800 คนใน 18 จังหวัด ทั่วประเทศ

กิจกรรมเพื่อสังคมด้านอื่นๆ

ตอบแทนสังคม เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตคนไทย ให้ยั่งยืนยิ่งกว่า

นอกจากกิจกรรมเพื่อสังคมไทยในด้านต่างๆ ที่ว่ามาแล้ว โอสถสภายังคงมุ่งมั่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในหลากหลายด้านอาทิ ด้านส่งเสริมและ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงศาสนาและการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ สังคมในโอกาสต่างๆ และในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

เพื่อสังคมด้านกีฬา เพื่อสังคมด้านการศึกษา เพื่อด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกิจกรรมเพื่อสังคมด้านอื่นๆ