เครื่องดื่ม ซี-วิท พลัส
ผสมวิตามินซีและใยอาหาร

เครื่องดื่ม ซี-วิท พลัส
ผสมวิตามินซีและคอลลาเจน

เครื่องดื่ม ซี-วิท วิตามินเลมอน
สถานที่ผลิต : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

เครื่องดื่ม ซี-วิท วิตามินเลมอน
สถานที่ผลิต : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
โรงงานผลิต จ.พระนครศรีอยุธยา

เครื่องดื่ม ซี-วิท วิตามินออเร้นจ์
สถานที่ผลิต : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

เครื่องดื่ม ซี-วิท วิตามินออเร้นจ์
สถานที่ผลิต : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
โรงงานผลิต จ.พระนครศรีอยุธยา

เครื่องดื่ม ซี-วิท วิตามินทับทิม
สถานที่ผลิต : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

เครื่องดื่ม ซี-วิท วิตามินทับทิม
สถานที่ผลิต : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
โรงงานผลิต จ.พระนครศรีอยุธยา