พ.ศ. 2475

ร้านเต๊กเฮงหยูได้ย้ายไปยังถนนเจริญกรุง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกนี้ ทำให้เกิดการ เปลี่ยนชื่อร้านไปเป็น“โอสถสถานเต๊กเฮงหยู” ซึ่ง ณ เวลานั้น นอกจากยากฤษณากลั่นตรากิเลนที่เป็นที่รู้จักแล้ว ยังมีการผลิตยาสามัญประจำบ้านอื่นๆ อีกหลายชนิดที่ติดตลาด และบ่งบอกความเป็นตัวตนของ โอสถสภา มาจนทุกวันนี้ เช่น ยาธาตุ, ยาแก้ไอ, ยาอมวัน-วัน, ยาอมโบตัน และยาทัมใจ